Pagina web Sika România a fost publicată ca un serviciu destinat clienților noștri. Vizitând această pagină, acceptați implicit condițiile și termenii de mai jos. Vă rugăm citiți cu atenție! Această pagină web, termenii și condițiile sale, sunt guvernate de legile statului roman.Toate eventualele dispute vor fi rezolvate în baza legilor existente.

Mărci înregistrate

Toate numele, siglele sau numele produselor sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale Sika România și Sika AG și nu trebuie utilizate fără acordul scris al proprietarului.

Copyright

Conținutul acestei pagini web este protejat de Legile Statului Român și tratate internaționale.Copyright © Sika Romania 2002-2016, Toate drepturile rezervate. Copierea, distribuirea,  transmiterea și folosirea neautorizată și în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute materialele din această pagină web, sunt strict interzise.

Legături

Sika nu garantează pentru acuratețea lagăturilor dinspre/înspre pagina de web Sika. Legaturi către sau dinspre alte pagini web - Sika nu poate fi facută răspunzătoare pentru conținutul sau acuratețea altor pagini web.

Avertisment

Materialele de pe această pagină web nu pot fi considerate ca fiind oferte, sfaturi sau recomandări de nici un fel. Sika face eforturi considerabile pentru ca informațiile prezente aici să fie corecte și aduse la zi. Sika își rezervă drepturi de a revizui și modifica informațiile apărute aici fără nici un avertisment. Sika nu garantează pentru acuratețea informațiilor prezente pe această pagină web și nu își asumă nici o responsabilitate privind stabilitatea legăturii cu această pagină web, în momentul accesării informațiilor.

ACEASTĂ PAGINĂ WEB, PRECUM ȘI TOATE INFORMAȚIILE CONȚINUTE SUNT OFERITE "AȘA CUM SUNT" ȘI FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE.

Limitarea accesului

Informația prezentă pe acest site (numit în continuare “Site-ul”) nu se va utiliza pe teritoriul oricărei țări sau jurisdicții sau de către persoanele pentru care acest lucru constituie o încălcare a legii. Dacă acest lucru este valabil și pentru Dumneavoastră, nu sunteți autorizați să accesați sau sa utilizați informația de pe acest Site.

Condiții de utilizare

Va rugăm să citiți cu atenție aceste condiții de utilizare (numite în continuare “Condiții de Utilizare”) pentru că ele se aplică în cazul în care accesați sau utilizați acest Site. Accesând Site-ul sau oricare pagină din cadrul  Site-ului, înseamnă că acceptați și înțelegeți aceste Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții de Utilizare, vă rugăm să nu utilizați și să nu accesați acest Site. Aceste Condiții de Utilizare pot fi modificate în orice moment.

Orice persoană care accesează sau folosește informațiile incluse în acest Site este denumită "Utilizator".

Acest Site este deținut și conceput de către compania Sika România S.R.L. (numita în continuare Compania), cu sediul în România. Legea aplicabilă pentru acest Site și pentru Condițiile de Utilizare este legea romanească.

1. Excluderi generale

Materialul și informația de pe acest Site sunt furnizate ca atare și fără garanții de orice fel, fie exprese sau implicite.Orice garanții incluzând, dar fără a se limita la, garanții implicite pentru uzul comercial și potrivite pentru un anumit scop sunt excluse. Nu este oferită nici o garanție cu referire la conținutul, funcționalitatea, link- urile sau comunicările de date; de asemenea, nu se oferă garanție pentru defectele, erorile sau rectificările apărute, pentru întreruperea comunicației, interceptarea sau pierderea informației, pentru absența virușilor sau a altor componente dăunatoare.

În nici un caz Compania, subsidiarele sau afiliatele ei nu vor fi răspunzătoare pentru orice costuri sau pagube față de terți, inclusiv pagube directe, indirecte, speciale, incidentale sau rezultând din sau în legatură cu accesul sau utilizarea Site –ului sau imposibilitatea de a accesa sau utiliza acest Site, sau oricare dintre funcțiile sau caracteristicile lui, inclusiv, în legatură cu răsfoirea, sau descărcarea oricăror informații, date, texte, imagini sau alt material accesibil prin acest Site sau oricare alt website care are link-uri dinspre și către acest Site.

Este responsabilitatea Utilizatorului acestui Site de a evalua acuratețea, deplinătatea, siguranța și utilitatea opiniilor, serviciilor sau a altor informații oferite. Orice informație furnizată în acest Site se regăsește condiționată de faptul că nu trebuie considerată ca și consultanță legală, contabilă, fiscală, financiară, ca investiție sau ca altfel de sfat profesional în privințe sau probleme specifice. În mod corespunzător nu ne asumăm nici o răspundere pentru orice utilizare sau utilizare necorespunzătoare a acestor informații. Utilizatorii acestui Site ar trebui să consulte specialiștii în legătură cu circumstanțele lor personale.

2. Fără oferte

Nici un material de pe acest Site nu trebuie interpretat ca o cerere de ofertă, ofertă, sfat, recomandare sau orice alt serviciu de a achiziționa sau a dispune de orice investiție sau de a se angaja în orice altă investiție sau tranzacție. Pentru orice informație despre produse sau țări specifice a se consulta site–ul respectiv.

3. Proprietatea intelectuală

În afara unei stipulații contrare, toate informațiile, textele, imaginile grafice, caracteristicile și funcțiile, precum și asezarea în pagină( incluzând design-ul) conținute în acest Site sunt proprietatea exclusivă a Companiei și nu pot fi copiate sau distribuite, în totalitate sau parțial, fără acordul scris al Companiei, obținut în prealabil. Totuși Utilizatorul poate descărca sau printa orice pagină de pe acest Site pentru uzul personal, necomercial cu condiția de a nu elimina clauzele privind drepturile de autor.

4. Link –uri

Link- urile de pe acest Site sau alte site– uri web sunt oferite numai pentru informarea și conveniența Utilizatorului.

Compania nu își asumă responsabilitatea și nu răspunde în legatură cu orice website care are link- uri din acest Site (sau orice website care duce la acest Site), inclusiv conținutul și operarea lor. Compania nu analizează și nu monitorizează asemenea link- uri. Aceste website– uri pot proveni din afara țării dumneavoastră și sunt supuse unor reglementari și legislații diferite.

Un link de pe acest Site către un alt website ( sau un link de pe un alt website către acest Site) nu reprezintă o referință, garanție, aprobare, promovare , oferta sau solicitare în legatură cu asemenea website-uri , conținutul lor sau orice alte produse sau servicii promovate sau distribuite prin acel website. Compania considera că link-urile către website-urile accesibile publicului, pagini de web, grupuri de informare și alte surse sunt permise în mod legal și respectă așteptările celor care utilizează în mod obișnuit Internetul.

Fără acordul scris al Companiei nici o persoană și nici un website nu poate realiza un link cu acest Site, către pagina sa de net sau către oricare altă pagină internă.

5. Confidențialitate

Compania își ia măsuri de precauție rezonabile pentru a menține informația obținuta de la vizitatorii on-line în siguranță împotriva accesului și utilizării neautorizate și revizuiește periodic măsurile de securitate.

Nu trimiteți  informații confidențiale sau personale Companiei prin acest Site. Nu se creează o legatură de confidențialitate între Utilizator și Companie prin transmiterea unor informații către Companie. Orice informație pe care Compania o primește prin intermediul Site-ului, în afară de informația de identificare personală este considerată non–confidențială. Informația de identificare personală este utilizată de Companie doar pentru a procesa o cerere de informație din partea Utilizatorului sau pentru comercializarea produsele și serviciile noastre.

Prin transmiterea de informații către Companie prin intermediul Site-ului sau oricare alte mijloace elctronice, Utilizatorul acordă Companiei dreptul de a utiliza, reproduce, prezenta, modifica, distribui sau procesa informația respectivă.Compania are dreptul de a utiliza informația inclusiv orice know – how , tehnici sau idei conținute aici fără nici un fel de taxă și pentru orice scop.

6. Supraveghere

Compania nu este obligată să monitorizeze orice ofertă sau transmisie către și prin intermediul Site– ului sau orice alt site care are link de la și către Site. Compania își rezervă totuși dreptul de monitoriza , inclusiv orice fel de chat room sau website-uri similare. Utilizatorul este de acord că transmiterea informației nu implică nici o obligație și că prin înregistrarea sau transmiterea de informație, cu excepția datelor de identificare personale, nu este creată nici un fel de relație contractuală între Utilizator și Companie.

7. Comportamentul Utilizatorului

La accesarea sau utilizarea oricărei parți din acest Site, nu este permis să:

- să se plaseze orice informație care conține elemente ilegale, amenințătoare, abuzive, jignitoare, defăimătoare, obscene, pornografice, vulgare sau care pot ridica obiecții de orice fel, inclusiv dar fără a se limita la orice transmisii care constituie sau încurajează comportamente care sunt considerate fapte penale, care pot atrage răspunderea civilă sau care încalcă în orice alt mod legea națională sau internațională ;

- să se plaseze sau să se transmita orice informație sau software care conține un virus, vierme, virus Troian sau orice alt element daunator;

- să se interfereze cu funcționarea acestui Site sau să se restricționeze sau împiedice accesul oricarui alt Utilizator al acest Site;

- să se plaseze, să se facă public, să se transmită, reproducă, distribuie sau exploateze orice informație, software sau alt material, obținut prin intermediul Site-ului în scopuri comerciale fără acordul scris și prealabil al Companiei;

Avertisment:

Orice tentativă a oricărei persoane de a provoca pagube acestui Site sau de a submina operarea poate constitui o încălcare a legilor civile sau penale. Compania își rezervă dreptul de a pretinde daune pentru pagubele provocate de o asemenea persoană în limitele legale.

8. Legea aplicabilă și jurisdicția, limitările impuse de legea locală, actualizările, altele.

Site-ul și aceste Condiții de Utilizare vor fi prezentate, aplicate și executate în conformitate cu legile României fără referință la principiile legii conflictuale. Instanța competentă este cea din România.

Compania nu admite prin acest paragraf ca orice informație, material sau caracteristici/funcții care îi aparțin se pot utiliza în orice altă jurisdicție.

Site –ul nu este directionat către persoanele din orice jurisdicție unde (din cauza naționalității persoanei respective , rezidenței, cetățeniei sau oricarui alt element) publicarea sau accesarea Site– ului vin în contradicție cu legile și reglementările locale.

Persoanele la care se referă aceste restricționări și prohibiții , nu trebuie să acceseze sau să utilizeze acest Site. Prin accesarea sau utilizarea acestui Site din proprie inițiativă, Utilizatorul este direct răspunzător pentru respectarea legilor și normelor locale.

Actualizările și modificările aduse acestor Condiții de Utilizare pot fi făcute în orice moment. Fiecare Utilizator trebuie să consulte aceste Condiții de Utilizare de fiecare dată când accesează și /sau utilizează Site–ul.