Calitate


Ca urmare a preocupării constante a companiei noastre pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, Sika România a implementat cu succes sistemul de management al calităţii ISO 9001:2001 în anul 2008; certificarea producţiei de aditivi în anul 2008, ne-a permis aplicarea marcajul CE.

Procedurile implicate în procesele de producţie sunt în mod constant revizuite şi analizate astfel încât să asigure un maxim de eficienţă în activitatea companiei. Tot procesul de producţie, începând cu recepţia materiilor prime şi până la testele finale ale produselor realizate, este organizat de o asemenea manieră încât să asigure pentru fiecare lot individual de produse, posibilitatea de a urmări invers procesul de producţie de la stadiul de produs final până la materiile prime.

Facilităţile de producţie sunt supuse în mod constant unei atente monitorizări pentru depistarea din start a eventualelor probleme. În acelaşi timp, se desfăşoară activităţi de mentenanţă şi service conform unor grafice bine stabilite.

Compania se ocupă, în mod constant, de perfecţionarea nivelului de pregătire a angajaţilor săi prin efectuarea de traininguri interne şi externe, astfel încât să se asigure un nivel cât mai înalt al calificării profesionale al angajaţilor pentru ca aceştia să îşi conştientizeze şi să îşi îndeplinească în mod eficient sarcinile de serviciu.

Activităţile preventive şi corective pentru toate erorile detectate sunt implementate în concordanţă cu procedurile stabilite şi sunt în mod eficace monitorizate prin intermediul unor mecanisme de feedback. Cele mai importante documente privind parametrii de calitate sunt analizate şi prezentate în cadrul unui raport de management.

Sistemul de audit intern este conceput astfel încât să asigure detectarea tuturor deficienţelor precum şi a posibilităţilor de îmbunătăţire.

Mediu

Suntem, de asemenea, conştienţi de importanţa pe care o are protejarea mediului înconjurator. În consecinţă, acţionăm ca un membru responsabil al societăţii, aplicând şi respectând reglementările româneşti şi europene pentru acest domeniu.

În acelaşi timp, avem permanent în atenţie responsabilităţile referitoare la sănătatea şi siguranţa utilizatorilor soluţiilor şi serviciilor oferite, precum şi impactul pe care activităţile noastre îl au asupra mediului, influenţa pe care o au în prezent sau care ar putea să o aibă în viitor.

OHSAS

Sika România, promovează condiţii de siguranţă şi sănătate la locul de muncă şi asigură un mediu de lucru confortabil. Implementarea şi certificarea unui sistem de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale constituie un instrument eficace pentru organizarea şi concentrarea eforturilor organizaţiei în vederea unei mai bune controlări şi gestionări a riscurilor profesionale (accidente, incidente şi boli profesionale) şi a îmbunătăţirii considerabile a performanţelor profesionale.

Controlul Productiei in Fabrica - original
Controlul Productiei in Fabrica - original

Controlul Productiei in Fabrica - Original (pdf, 2,80 MB)

Controlul Productiei in Fabrica - traducere
Controlul Productiei in Fabrica - traducere

Controlul Productiei in Fabrica - Traducere (pdf, 3,80 MB)