Investiție

Pentru a accelera introducerea progresivă a produselor nou dezvoltate, procesul de creare a produsului (PCP) a fost revizuit în anul 2015. După instruirea membrilor personalului relevant, noua versiune a fost pusă în aplicare în întreaga companie.

Funcțiile regionale de sprijin tehnologic sunt responsabile pentru respectarea PCP în zona lor și de a efectua audituri periodice PCP pentru a revizui calitatea procesului. Aceste audituri asigură că angajații au întotdeauna un statut la zi de cunoștințe care respectă standardele înalte specificate de Sika și chimiștii locali sunt familiarizați cu cele mai noi tehnologii. În același timp, ateliere speciale sunt organizate pentru a colecta idei inovatoare din regiuni pentru a fi prezentate către grup.

Cheltuielile totale pentru cercetare și dezvoltare al Grupului Sika în anul 2015 au totalizat 160,6 milioane de franci elvețieni, echivalentul a 2,9% din vânzări.

Proprietate intelectuală

Sika își menține exclusivitatea asupra produselor sale inovatoare prin înregistrarea sistematică a drepturilor sale de proprietate intelectuală . Sika a făcut 87 dezvăluiri de invenție în 2015 și a depus 70 de brevete.

yes
Procesul de creare al produsului