Sika aderă la United Nations Global Compact

În 2009 Sika AG a fost adaugată în registrul de participanţi al UN Global Compact şi este acum o parte activă a iniţiativei de responsabilitate la nivel mondial a corporaţiei. Managementul şi angajaţii şi-au asumat responsabilitatea de a se integra în Global Compact şi de a adopta principiile ca şi strategie, cultură şi operaţiuni de zi cu zi, precum şi să se angajeze în proiecte de colaborare care avansează obiective mai largi de dezvoltare a Naţiunilor Unite, în special Millennium Development Goals.

Cele 10 principii ale UN Global Compact

Sika sprijină şi adoptă un set de valori fundamentale în domeniul drepturilor omului, standardelor muncii, mediului şi anti-corupţie.

Drepturile Omului
1. Companiile trebuie să sprijine şi să respecte protecţia drepturilor omului proclamate la nivel internaţional şi
2. Să se asigure ca acestea nu sunt complice la abuzurile drepturilor omului

Munca
3. Companiile trebuie să încurajeze libertatea de asociere şi recunoaşterea efectivă a dreptului la negociere colectivă
4. Eliminarea tuturor formelor de muncă forţată şi obligatorie
5. Abolirea efectivă a muncii copilului şi eliminarea discriminării în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi profesie

Mediul Înconjurător
7. Companiile sunt rugate să sprijine o abordare precaută a problemelor de mediu
8. Să susţină iniţiativele de promovare a unei responsabilităţi mai mari pentru mediu şi
9. Să încurajeze dezvoltarea şi să propage tehnologiile ecologice

Anti-corupţia
10. Companiile trebuie să lucreze împotriva corupţiei în toate formele sale, inclusiv extorsiunea şi mita