REACH

Nu există decât căştigători

REACH (Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals) - acronimul pentru înRegistrare, Evaluare şi Autorizarea substanţelor CHimice - modifică actualmente modul în care substanţele chimice conţinute de produse sunt aprobate pentru a fi utilizate în cadrul UE.Substanţele chimice trebuie să fie înregistrate şi evaluate din punctul de vedere al riscurilor pentru sănătate şi ulterior, ori sunt aprobate ori este interzisă utilizarea lor. La data de 1 iunie 2007, REACH a intrat în vigoare pentru toate ţările UE. Noua legislaţie trebuie implementată în totalitate până în 2018. Atât vechile, cât şi noile substanţe chimice sunt înregistrate în cadrul noii agenţii de substanţe chimice din Helsinki (ECHA).Scopul REACH este de a accentua protecţia sănătăţii umane şi de minimizare a impactului asupra mediului, generat de substanţele chimice.

Susţinerea mediului înconjurător

Angajamentul în susţinerea mediului înconjurător a fost un standard esenţial pentru Sika, odată cu instituirea directivei legislative REACH. 

Suntem angajaţi să analizăm toate cerinţele şi obligaţiile corelate cu utilizarea substanţelor ce intră în componenţa produselor noastre. În consecinţă, Grupul Sika implementează REACH - noua legislaţie europeană în domeniul substanţelor chimice – în întreaga sa organizaţie.

Managementul Grupului a înfiinţat departamentul central REACH, al cărui scop este de a coordona toate activităţile corporate referitoare la această legislaţie. În această secţiune veţi obţine o privire de ansamblu despre poziţia Sika referitoare la această iniţiativă pan-europeană.