Pământ compactat

Start de rupere a capilarității - pietriș

Strat de beton de egalizare, aditivat cu Sika® Plastiment® BV

Fundație beton armat, aditivat cu Sika® WT și Sika® ViscoCrete® sau Sika® Plast®

Polistiren extrudat

Folie PE

Placă beton armat, aditivat conform punctului 4

Hidroizolație masă de șpaclu bituminoasă Sika® Igolflex®-N (are și rol de adeziv pentru polistirenul extrudat)

Sistem termoizolant Sika® ThermoCoat®

Strat de drenare Sika® Drain 500

ALTE PRODUSE UTILE


Antievaporant Sika® NB1 (protecție pentru beton proaspăt turnat).
Decofrol universal Sika® TR6 sau decofrol pe bază de ulei Sika® Separol.
Aditiv antiîngheț Sika® FS-1 (pentru turnările pe timp de iarnă).