Implicarea în Comunitatea Locală

În calitate de companie responsabilă social, Sika sprijină comunitățile locale. Implicarea în comunitățile locale înseamnă pentru Sika procesul de colaborare cu cartierele pentru a aborda problemele care afectează bunăstarea rezidenților săi. Acest angajament este motorul pentru a aduce schimbări sociale, de mediu și comportamentale care vor îmbunătăți viața comunităților și a membrilor săi. Aceasta implică parteneriate cu ONG-uri și asociații care ajută la mobilizarea resurselor și influențează perspectivele acelor cartiere într-un mod pozitiv. Sika definește „comunitățile” ca fiind grupuri de părți interesate necomerciale ale companiilor locale, cartiere, instituții de învățământ care propun activități și proiecte sociale, programe de mediu și dezvoltarea de programe de recuperare.

Implicarea în comunitățile locale este importantă pentru Sika din următoarele motive:

Sika Comunități/Cetățeni
  • Încredere sporită: lucrul împreună îmbunătățește comunicarea și înțelegerea punctelor de vedere reciproce.
  • Împuternicire și integrare: părțile interesate defavorizate pot obține un control mai mare asupra vieții lor și își pot îmbunătăți situația pe o bază susținută.
  • “Good Corporate Citizenship”: angajamentul față de problemele sociale demonstrează responsabilitatea Sika față de societate.
  • Furnizarea de soluții locale mai eficiente: folosirea cunoștințelor Sika duce la soluții practice și eficiente.
  • Conștientizarea și înțelegerea reciprocă: creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a valorilor și expertizei Sika la nivel local.
  • Cunoștințe și abilități îmbunătățite în rezolvarea problemelor: cetățenii învață despre probleme în profunzime prin experiență practică.
  • Lărgirea rețelelor locale: proiectele partajate ajută la sprijinirea eforturilor de colaborare și la planificarea altor proiecte sociale și de afaceri.
  • Acces la servicii și activități valoroase: membrii comunității pot dezvolta capacități care le permit să fie o parte activă a societății și să contribuie la comunitatea acestora.

Programul de implicare comunitară „Sika Cares”

Programul de implicare comunitară „Sika Cares” se concentrează pe îmbunătățirea calității vieții copiilor, adulților și familiilor din comunitățile locale în care activează Sika la nivel mondial. Programul a început în 2019 pentru a da înapoi comunităților în care echipele Sika își desfășoară activitatea. Personalul Sika se bucură de beneficiul intangibil de a oferi un sentiment de conexiune și de satisfacția, de a încerca să facă lumea un loc mai bun. Compania își propune să sprijine părțile terțe locale pentru a ajuta oamenii să se dezvolte. Prin acest program, companiile Sika se asigură că membrii comunității locale au acces la locații și activități sociale valoroase, că personalul Sika poate contribui semnificativ la aceste activități prin munca de voluntariat și că sunt oferite capacități funcționale pentru a le permite persoanelor să participe în comunitățile lor. Pentru a atinge acest obiectiv, se acordă prioritate cooperării și sprijinului pentru organizațiile caritabile existente și profesionale. În 2021, Sika a început să dezvolte un ghid despre cum să selecteze, să planifice și să deruleze proiecte de implicare a comunității sociale. Conținutul acestui ghid a fost dezvoltat în cooperare cu un set de țări pilot și un expert extern care face parte din Consiliul Consultativ pentru Sustenabilitate Sika. Sika Cares se concentrează pe următoarele trei domenii:

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
SPRIJIN ÎN EDUCAȚIE

Investiția într-o educație bună oferă tinerilor cel mai important instrument de care au nevoie pentru a duce o viață independentă. Sika lucrează pentru a se asigura că copiii și tinerii defavorizați au o șansă reală în viață.

CLĂDIRI ȘI INFRASTRUCTURĂ
CONSTRUCȚII SUSTENABILE

Sănătatea și dinamismul comunităților depind și de infrastructura existentă pentru oameni și mediu. Aici intervine Sika cu expertiza și soluțiile sale de produse.

PROTEJAREA APEI ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Angajații Sika susțin proiecte care leagă cauzele sociale cu interesele ecologice.

Câteva proiecte de implicare în comunitate și voluntariat Sika

Topic

Clădiri și infrastructură Educație și formare profesională Protecția Mediului