Uniunea Europeană a stabilit noi cerințe pentru utilizarea produselor care conțin mai mult de 0,1% monomeri diizocianați, inclusiv produse din poliuretan, precum adezivi, etanșanți, acoperiri sau materiale de injectare, utilizate în producția industrială și în construcții. Din această pagină, puteți accesa instruirea obligatorie, necesară pentru poliuretan (PU) și să găsiți produse alternative din gama Sika.

Fitter performing an auto glass replacement with Sikaflex 255 Extra
Hand applying joint sealant to concrete building with Sikaflex cartridge

Ce este REACH

Ce înseamnă acronimul REACH?

„Abrevierea REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation), folosită din 2006, înseamnă Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricțiile aplicabile în domeniul produselor chimice (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice). Acesta este un regulament al Uniunii Europene, care are ca scop îmbunătățirea protecției sănătății umane și a mediului, fapt datorat potențialelor amenințări ale substanțelor chimice, asigurând utilizatorii, în același timp, că industria chimică a UE rămâne competitivă la nivel global.”*

Noi reglementări REACH

Uniunea Europeană a introdus noi restricții privind utilizarea produselor, care conțin mai mult de 0,1% diizocianați monomerici, reguli care se aplică produselor, precum adezivi poliuretanici, etanșanți și spume, utilizate în producția industrială și în lucrările de construcții.

Până pe 24 august 2023, toți utilizatorii industriali profesioniști, vor fi obligați să aibă o instruire adecvată, înainte de a utiliza astfel de produse. Aceste reglementări nu se aplică utilizatorilor neprofesioniști.

De ce este importantă instruirea?

Când lucrați cu substanțe chimice, cum ar fi adezivi și etanșanți, măsurile de siguranță enumerate în Fișele cu date de securitate sunt importante pentru a proteja sănătatea și siguranța utilizatorilor. Adezivii și etanșanții poliuretanici monocomponenți se întăresc prin reacție cu umiditatea atmosferică. Această reacție implică reticularea prepolimerilor de către terminațiile lor izocianate.

Când se utilizează astfel de produse poliuretanice, utilizatorii pot fi expuși la cantități minime de diizocianați monomerici nereacționați, utilizați la producerea unor astfel de prepolimeri. Cu toate acestea, întărirea completă înseamnă că reacția este completă și compușii rezultați sunt total lipsiți de aceste substanțe chimice reactive.

Vor rămâne disponibile soluțiile actuale de poliuretan Sika?
Pentru uz industrial:

Da, soluțiile actuale Sikaflex®, SikaForce®, SikaMelt® și Sikafloor® vor rămâne disponibile. Utilizatorii pot continua să le folosească făcând instruirea online pentru cazul de utilizare al acestora și primind un certificat, valabil cinci ani.

Pentru utilizare în construcții de către utilizatori profesioniști:

Da, soluțiile actuale Sikaflex®, SikaBond, SikaBoom și Sikafloor® vor rămâne disponibile. Utilizatorii pot continua să le folosească făcând instruirea online pentru cazul de utilizare al acestora, primind un certificat, valabil cinci ani.

*Sursa: Isopa

 

Acces Gratuit la Instruirea pentru Poliuretan (PU)

Antarctic Heritage Trust and High performance sealant to stop roof from leaking. Joint sealing.

Accesând platforma de instruire, puteți primi instruire și certificare în utilizarea în siguranță a produselor pe bază de diizocianați, în conformitate cu cerințele legale de pregătire stabilite în Regulamentul REACH.

Platforma de instruire online conține diverse secțiuni. Utilizând funcția de selecție a instruirii, utilizatorul este direcționat corespunzător, în funcție de produse și aplicații.

Pentru a participa la programul de instruire gratuit, accesați platforma de instruire și utilizați codul Sika*: FEICA_21_C20

*Codul Sika FEICA nu expiră, dar este valabil doar pentru cursurile privind utilizarea etanșanților și adezivilor. Acestea sunt cursurile 048, 049, 050, 051, 052, 053 și 054, care pot fi găsite făcând clic pe imaginea „Adezivi și etanșanți” de pe site-ul web de formare. Aceste cursuri acoperă aplicațiile pentru aproape toate produsele Sika, cu excepția aplicațiilor de pulverizare.

Opțiunile Sika de a face față legislației REACH

Sika oferă utilizatorilor săi o varietate de opțiuni pentru a respecta utilizarea restricționată a diizocianaților. Soluțiile actuale vor rămâne disponibile, în timp ce utilizatorii vor fi instruiți și certificați. În plus, Sika oferă o varietate de soluții bazate pe polimer cu terminație silanică (STP) sau tehnologia Purform®, care nu necesită măsuri suplimentare pentru utilizatori.

Găsiți Produse Alternative, care nu Necesită Instruire

Sika, în calitate de producător de top de etanșanți, adezivi și pardoseli pe bază de poliuretan, tratează cu  rigurozitate problema sănătății și siguranței utilizatorilor produselor Sikaflex®, SikaBond®, SikaTack®, Sika Boom® și Sikafloor®. Acest lucru a dus la dezvoltarea unei noi game de prepolimeri poliuretanici cu conținut ultra-scăzut de monomeri, pentru a permite utilizarea continuă și fără restricții a produselor noastre de către profesioniști.

Soluțiile Sika Purform®

 

Sika Purform® Pure Performance red logo

Polimer cu terminație silanică Sika (STP)

people with application equipment

FAQ

Ce sunt diizocianații?

Diizocianații sunt utilizați în principal pentru a produce produse pe bază de poliuretan, cum ar fi spume rigide și flexibile, acoperiri, adezivi, etanșanți și elastomeri. Sunt prezenți în cantități diferite în produsele lichide și paste, reacționând complet cu umiditatea ambientală. Drept urmare, diizocianații nu vor mai fi prezenți în produsele poliuretanice finite, întărite.

Vor fi interzise produsele pe bază de poliuretan, conform noilor restricții REACH?

Restricțiile introduse nu interzic nici vânzarea, nici utilizarea produselor pe bază de poliuretan.

Unele produse din gama completă de produse Sika vor fi supuse acestor noi restricții REACH.

Pentru ce produse se aplică această restricție?

Această restricție se aplică tuturor produselor, care conțin mai mult de 0,1% diizocianați monomerici. În general, aceste restricții se aplică majorității produselor din poliuretan, aflate în prezent pe piață, de exemplu adezivi, etanșanți, acoperiri, pardoseli etc. Trebuie remarcat faptul că produsele gata întărite, nu mai conțin izocianați și că restricțiile introduse nu se aplică acestora. Restricțiile nu se aplică nici produselor cu reziduuri de diizocianat foarte scăzute, de exemplu, produselor din poliuretan, care utilizează tehnologia Sika Purform® .

Care este scopul acestor restricții?

Registrele accidentelor de muncă din Europa, înregistrează în mod regulat, un număr anual mic, dar sigur, de cazuri de astm, legate de utilizarea diizocianaților. În 2012, biroul german BAuA a început să lucreze la un regulament, care vizează reducerea semnificativă a acestor cazuri. Diizocianații pot fi manipulați în siguranță, cu condiția să fie respectate măsuri adecvate de manipulare și de reducere a riscurilor.  Un singur incident, poate face o persoană alergică la diizocianați,  existând astfel posibilitatea de declanșare a astmului și la cele mai mici concentrații. Cea mai bună modalitate de a reduce acest risc este de a oferi o instruire adecvată tuturor celor care manipulează în activitatea desfășurată, astfel de substanțe.

Ce restricții legale se aplică distribuitorilor, utilizatorilor și angajaților acestora ?
Restricția REACH impune ca orice persoană, care intră în contact cu diizocianații la locul de muncă, să fie instruită în ceea ce privește proprietățile și cerințele de manipulare în siguranță, înainte de a utiliza produsele care conțin aceste substanțe. Aceste restricții constau din două direcții: una se aplică producătorilor de produse din poliuretan, iar cealaltă se aplică utilizatorilor profesioniști.
  1. Pentru a putea vinde un produs restricționat, pe etichetă trebuie inclusă o cerință de instruire, iar furnizorul trebuie să informeze clientul unde sau cum poate obține instruirea necesară.
  2. Pentru a utiliza un produs restricționat, angajatorul trebuie să se documenteze, dacă a fost oferită instruirea obligatorie pentru utilizatori.
Există un calendar pentru etapele instruiri?

24 februarie 2022 : produsele restricționate trebuie să fie etichetate corespunzător.

24 august 2023 : Instruirea trebuie finalizată înainte de a fi utilizate produsele restricționate.

Formarea este valabilă pe o perioadă de cinci ani, ulterior fiind necesară a fi reluată această instruire.

Cine poate oferi această instruire obligatorie?

Reglementările specifică subiectele care trebuie acoperite și care sunt necesare fiecărui domeniu de aplicare. Instruirea se poate face fie online, fie în persoană. Formatorul trebuie să aibă pregătire profesională în domeniul securității și sănătății în muncă. Asociațiile industriale din lanțul de aprovizionare cu diizocianați au dezvoltat material de instruire în conformitate cu aceste cerințe și oferă instruirea online prin intermediul unei platforme publice de internet. De asemenea, formatorii pot avea acces la acest material de instruire prin intermediul aceluiași site web.

Va oferi Sika training pentru clienții săi?

Sika nu intenționează să organizeze cursuri speciale în domeniul diizocianaților. Sika îi ajută pe clienți să finalizeze instruirea online, oferind un cod pentru acces gratuit la instruire.

Cum știu că trebuie să susțin această instruire?

Instruirea este obligatorie pentru persoanele care folosesc produse, care conțin mai mult de 0,1% diizocianați în medii profesionale sau industriale. Orice produs, care face obiectul acestei restricții, trebuie să poarte pe ambalaj următoarele:

„Din 24 august 2023, este necesară pregătirea corespunzătoare, înainte de utilizare industrială sau profesională.

Sika adaugă, de asemenea, această informare în secțiunea a doua a  Fișei cu date de securitate.

Utilizatorii privați (consumatorii), nu sunt obligați să urmeze o astfel de instruire.

Cine este responsabil pentru a se asigura că utilizatorii sunt instruiți și cine va aplica acest lucru?

Angajatorul utilizatorului sau utilizatorul care desfășoară activități independente este responsabil pentru asigurarea finalizării instruirii și documentarea participării cu succes. Inspectorii naționali REACH pot verifica această documentație.