DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR LA UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

Prezenta declarație privind protecția datelor la utilizarea site-ului web descrie modul în care Sika România S.R.L. Brașov, str. Ioan Clopotel nr. 4 - 500450 ("Sika România", "noi"), în calitate de operator prelucrează/prelucrăm datele cu caracter personal sau alte informații ale dvs., în special în sensul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal („RGPD”) la utilizarea site-ului web https://rou.sika.com („site web”).

1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL, SCOPURILE PRELUCRĂRII, TEMEIUL JURIDIC ȘI SURSA

a. Date cu caracter personal furnizate de dvs. în mod activ:

La crearea unui cont de utilizator pe site-ul nostru web vi se va solicita furnizarea următoarelor date cu caracter personal: numele, adresa poștală, adresa de e-mail, parola selectată. Sika România prelucrează aceste date cu caracter personal pentru a vă furniza serviciile noastre. Furnizarea acestor date cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, în cazul nefurnizării acestor date cu caracter personal, nu veți putea crea un cont de utilizator. Temeiul juridic al prelucrării acestor date cu caracter personal este contractul de utilizare a site-ului web încheiat cu dvs. [art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD].

Dacă vă abonați la buletinul informativ și sunteți de acord cu primirea buletinelor
informative și prelucrarea adresei dvs. de e-mail în acest scop, vi se va solicita furnizarea adresei de e-mail. Vom utiliza adresa dvs. de e-mail pentru trimiterea periodică a buletinelor informative. Furnizarea adresei dvs. de e-mail este voluntară. Cu toate acestea, în cazul nefurnizării adresei dvs. de e-mail nu veți primi buletine informative. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal pentru trimiterea buletinelor informative este reprezentat de consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD].

b. Alte informații colectate în mod pasiv:

În plus față de datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod activ, site-ul web poate colecta automat, prelucra și stoca anumite informații, pe bază de pseudonim, de la dvs.:

informații privind dispozitivul și utilizarea – acestea pot include (1) informații specifice privind dispozitivul utilizat pentru accesarea site-ului web (inclusiv, dar fără a se limita la model, sistem de operare, adresă IP, limbă, operator și alte informații similare) și (2) informații privind utilizarea caracteristicilor, funcțiilor sau notificărilor dispozitivului pentru a vă recunoaște și analiza tendințele;
analiza site-ului web – de exemplu, cât de des un utilizator folosește site-ul web, utilizare agregată, date privind performanța. Utilizăm instrumente de analiză a site-ului web pentru a înțelege mai bine funcționalitatea și utilizarea site-ului nostru web.
Temeiul juridic pentru aceasta este reprezentat de interesele noastre legitime [art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD] care sunt următoarele: monitorizarea și menținerea performanței site-ului web și analiza tendințelor, utilizării și activităților în legătură cu site-ul nostru web.

2. DESTINATARII

a. Transferul către furnizorii de servicii

Sika România poate însărcina furnizori de servicii externi care acționează în calitate de persoană împuternicită cu prelucrarea datelor de către Sika România, în scopul furnizării anumitor servicii către Sika România, cum ar fi furnizorii de servicii web, furnizorii de servicii de marketing sau furnizorii de asistență IT. În cadrul furnizării acestor servicii, furnizorii de servicii externi pot avea acces și/sau prelucra datele dvs. cu caracter personal.

Acești furnizori de servicii externi vor fi supuși obligațiilor contractuale de punere în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate adecvate în scopul protejării datelor cu caracter personal și prelucrării acestora numai în conformitate cu instrucțiunile.

b. Alți destinatari

Unii dintre colegii noștri care administrează site-ul web și furnizează servicii IT pot fi angajați ai companiilor din grupul nostru. În cadrul administrării site-ului web, colegii noștri pot avea acces și/sau prelucra datele dvs. cu caracter personal. Transferul respectiv al datelor dvs. cu caracter personal se întemeiază pe interesele noastre legitime. Interesele noastre legitime vizează transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul grupului de companii, în scopuri interne de administrare și asistență. Accesul este limitat la colegii care au nevoie să cunoască datele.

De asemenea, Sika România poate transfera datele dvs. cu caracter personal către agențiile de aplicare a legii, autoritățile guvernamentale, consilierii juridici și consultanții externi, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Temeiul juridic pentru această prelucrare este reprezentat de respectarea obligației legale căreia îi este supusă Sika România sau de interese legitime, cum ar fi exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Lista actualizată a persoanelor împuternicite cu prelucrarea datelor și părților terțe cu care partajăm date este disponibilă la cerere adresată Companiei Sika România, pe baza datelor de contact indicate mai jos.

c. Transferurile internaționale de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal referitoare la dvs. pe care le colectăm sau le primim pot fi transferate și prelucrate de destinatari situați în interiorul sau în afara Spațiului Economic European („SEE”) și care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. Țările recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației UE sunt Andorra, Argentina, Canada, Elveția, Insulele Feroe, Guernesey, Statul Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă și Republica Orientală a Uruguayului. Destinatarii din SUA pot fi certificați parțial în temeiul Scutului de confidențialitate UE-SUA, considerându-se astfel că asigură un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației UE. În măsura în care datele dvs. cu caracter personal sunt transferate către țări care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației UE, pentru transferul respectiv vom institui garanții adecvate, cum ar fi clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană. Puteți cere o copie a acestor garanții adecvate contactându-ne prin modalitatea prezentată în secțiunea 5 (Contactați-ne) de mai jos. Accesul este limitat la destinatarii care au nevoie să cunoască datele.

3. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ȘI CUM VI LE PUTEȚI EXERCITA?

Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efecte pentru viitor. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor anterioară retragerii consimțământului.

În temeiul legislației aplicabile privind protecția datelor aveți dreptul: să solicitați accesul la datele cu caracter personal, să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal; să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal, să solicitați restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; să solicitați portabilitatea datelor și opoziția în cazul prelucrării datelor cu caracter personal. Rețineți că drepturile susmenționate pot fi limitate în contextul legislației naționale aplicabile privind protecția datelor. Pentru informații suplimentare privind aceste drepturi consultați anexa „Drepturile dvs.”.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente de supraveghere a protecției datelor. Pentru exercitarea drepturilor dvs. puteți utiliza formularul web special – Exercitați-vă drepturile – disponibil pe site-ul web al Sika.

4. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate cât timp va fi necesar pentru a vă furniza serviciile solicitate. Atunci când Sika România nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru respectarea obligațiilor contractuale sau legale, le vom elimina din sistemele și evidențele noastre și/sau vom face demersuri pentru a le anonimiza în mod corespunzător, astfel încât să nu mai puteți fi identificat pe baza acestora, în măsura în care nu trebuie să păstrăm informațiile care vă privesc, inclusiv datele cu caracter personal în scopul respectării obligațiilor legale sau de reglementare la care este supusă Sika România, de exemplu perioadele legale de păstrare.

5. CONTACTAȚI-NE

În caz de probleme sau întrebări cu privire la prezenta declarație privind prelucrarea datelor pe site-ul web, contactați-ne după cum urmează:

Sediul Central București
București, Sector 5
Str. Izvor, Nr. 92-96
Clad. Forum III, Et. 7
Tel: + 4021 3173338
Fax: + 4021 3173345


Sediul Administrativ Brașov
Str. Ioan Clopoţel Nr. 4500450,
Mun. Braşov
Judeţul Braşov
Tel.: 0268 406 212
Fax: 0268 406 213


Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt următoarele:

Erika Lorincz
[email protected]

 

Anexa I: Drepturile dumneavoastră 

(a)     Dreptul de acces:

Vă asigurăm dreptul de a obține confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și, în cazul în care acestea sunt procesate, aveți dreptul de a accesa aceste date. În cadrul acestui drept, vă vom furniza informații detaliate referitoare la scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate și destinația sau destinatarii acestora. Trebuie să țineți cont că acest drept nu este unul absolut și poate fi limitat de interesele altor persoane.

Vă garantăm dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Cererile dumneavoastră sunt în general gratuite, dar ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă în cazul în care aceste cereri sunt vădit nefondate sau excesive, în special datorită caracterului lor repetitiv.

(b)     Dreptul la rectificare:

Sunteți în drept să ne solicitați rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. În funcție de scopurile prelucrării, puteți avea dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete prin furnizarea unei declarații suplimentare.

(c)     Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”):

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, iar noi suntem obligați să le ștergem.

(d)     Dreptul la restricționarea prelucrării:

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În aceste cazuri, datele respective vor fi marcate și vor fi prelucrate doar în scopurile specificate.

(e)     Dreptul la portabilitatea datelor:

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obstacole din partea noastră.

(f)     Dreptul la opozitie :

În circumstanțe specifice, este posibil ca dumneavoastră să beneficiați de dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către noi, ceea ce ne obligă să încetăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.  În plus, în cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, beneficiați de dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în vederea realizării unui astfel de marketing, inclusiv în ceea ce privește crearea de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. În această situație, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de noi în astfel de scopuri.

Anexa II: Canalele de social media

Implementăm link-uri către diferitele canale de social media Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn de pe site-ul nostru pentru a ne promova afacerea și pentru a ne promova produsele.

În funcție de canalul social media și de serviciile utilizate, este posibil să avem acces la datele personale pe care le-ați furnizat, cum ar fi informațiile personale disponibile în profilul dvs. de social media. Cu toate acestea, nu colectăm sau stocăm astfel de date, ci folosim numai date în formă agregată (de exemplu, numărul de urmăritori, numărul de like-uri, comentarii sau acțiuni) în scopuri statistice și analitice.

 

1. Servicii META 

Sika utilizează serviciile Meta, pentru care furnizorul este:

Meta Platforms Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Portul Canal Grande
Dublin 2 Irlanda

Pentru a afla mai multe despre Politica de confidențialitate Meta, care se aplică majorității serviciilor și produselor oferite de Meta, inclusiv Facebook și Instagram, vă rugăm să vizitați:

https://www.facebook.com/privacy/policy
https://privacycenter.instagram.com/policy

1.1.  Facebook Insights

Pentru administrarea paginii de Facebook Sika, Sika este responsabilă împreună cu Facebook pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest context, este posibil să folosim funcția „Facebook Insights”  pentru a obține date statistice anonime despre vizitatorii paginii noastre de divertisment. Statisticile sunt efectuate folosind cookie-uri care sunt stocate de Facebook pe dispozitivul vizitatorului. Informațiile cu privire la care dintre operatorii asociați îndeplinesc obligațiile prevăzute de GDPR în ceea ce privește prelucrarea informațiilor despre pagini pot fi găsite în Addendumul Facebook Page Insight Controller disponibil la link-ul de mai jos. Vă rugăm să rețineți că Addendumul se aplică oricărei persoane care administrează pagina Facebook din Spațiul Economic European:

https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Așa-numita funcție "Meta pixel" este aplicabilă atunci când se utilizează "Facebook Insights". Meta pixel permite Facebook să atribuie vizitatorii Facebook anumitor grupuri pentru afișarea anumitor reclame și să le recunoască în acest fel. Acest lucru asigură faptul că acestor utilizatori li se afișează numai anunțuri care sunt adecvate intereselor lor.

Pentru mai multe informații despre Meta Pixel și cum funcționează, vizitați https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Puteți renunța la colectarea datelor Facebook Pixel și la utilizarea acestora pentru a afișa anunțuri specifice în secțiunea Setări a contului dvs. Facebook. Informații despre aceste setări pot fi găsite la: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
(autentificare necesară).

1.2.  Activități de marketing

Sika nu utilizează niciun serviciu extern pe pagina noastră de Facebook, ci se bazează numai pe instrumentele disponibile pe Facebook (cum ar fi numărul de like-uri ale unei anumite postări).

Prelucrarea datelor dvs. De către Facebook:

Setările dvs. Personale de Facebook de la https://www.facebook.com/settings oferă informații despre informațiile dvs. Și vă permit să le corectați sau să le trimiteți. Pentru a vă opune prelucrării de către Facebook sau pentru a restricționa prelucrarea datelor, vizitați: https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319.

1.3. Contactați-ne

Folosim numele contului dvs. De Facebook atunci când doriți să ne contactați prin intermediul paginii noastre de Facebook. Puteți furniza în mod voluntar alte informații personale. Prelucrarea datelor în scopul contactării noastre și al răspunsului la cererea dvs. este consimțământul pe care l-ați dat în mod voluntar. Toate datele cu caracter personal colectate în legătură cu solicitarea dvs. Vor fi șterse după procesarea cererii dvs., cu excepția cazului în care stocarea este necesară pentru documentarea altor procese (de exemplu, încheierea ulterioară a contractului).

2. LinkedIn

Sika utilizează serviciul LinkedIn, pentru care este furnizorul:        

LinkedIn Ireland Unlimited
Company, Wilton Plaza, Wilton place, Dublin 2, Irlanda pentru utilizatorii cu reședința în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Elveția sau

LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029
Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii pentru utilizatorii cu reședința în afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Elveției.

LinkedIn utilizează cookie-uri publicitare, pe care le puteți dezactiva utilizând următorul link:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate LinkedIn, vă rugăm să vizitați:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Am integrat pe site-ul nostru butonul LinkedIn. Cu fiecare apelare la una dintre paginile individuale ale site-ului nostru, browser-ul de internet al utilizatorului este automat solicitat pentru descărcarea unui afișaj al componentei corespunzătoare (LinkedIn plug-in). Mai multe informații despre plug-in-ul LinkedIn pot fi accesate la adresa https://developer.linkedin.com/plugins. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, LinkedIn obține cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de utilizator.

3. YouTube

Sika utilizează servicii YouTube, pentru care furnizorul este:

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda; Pentru utilizatorii cu reședința în Spațiul Economic European sau Elveția sau

Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA, 94043,

Pentru a afla mai multe despre Politica de confidențialitate YouTube, vă rugăm să vizitați:

https://policies.google.com/privacy

Am integrat pe site-ul nostru butonul YouTube. Cu fiecare apelare la una dintre paginile individuale ale site-ului nostru, browser-ul de internet al utilizatorului este automat solicitat pentru descărcarea unui afișaj de buton YouTube. Informații suplimentare despre această componentă pot fi accesate la https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe_button. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, YouTube obține cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de utilizator.